Tendencija 07/12/2023 u 00:00

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 2.2 1.9 7.4 JZ 92 1016.6 0.0
5 minuta ranije 2.1 1.9 5.6 IJI 92 1016.6 2.0
10 minuta ranije 2.1 0.0 5.6 JI 92 1016.6 2.0
15 minuta ranije 2.1 3.7 7.4 ZJZ 92 1016.8 2.0
20 minuta ranije 2.2 3.7 9.3 JJI 92 1016.4 2.0
30 minuta ranije 2.1 3.7 7.4 JJI 92 1016.6 2.0
45 minuta ranije 2.0 3.7 7.4 JI 92 1016.9 2.0
60 minuta ranije 1.9 3.7 7.4 SSZ 93 1016.8 2.0
75 minuta ranije 1.8 3.7 3.7 I 94 1016.6 2.0
90 minuta ranije 1.8 5.6 7.4 JJI 94 1016.5 2.0
105 minuta ranije 1.7 1.9 3.7 I 94 1016.3 2.0
120 minuta ranije 1.6 0.0 5.6 JJI 94 1016.3 2.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 06/12/2023 20:54
Juče 0.0 mm Nedelja 3.8 mm tokom 7 dana.
mesec 3.0 mm (2 dana sa padavinama) mesec 9.1 mm poslednji mesec.
Godina 832.1 mm ( 163 dana sa padavinama) Godina 460.1 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas -100.0 °C u 11:47 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 5.9 °C u 11:47 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 22.6 °C na 02/12/2023 Najtopliji dan 19.1 °C na 02/12/2023
Godina 37.9 °C na 17/07/2023 Najtoplija noć 16.4 °C na 02/12/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 100.0 °C u 16:32 Min < 0 °C 2 dana
Juče 0.6 °C u 16:32 Min < -15 °C 0 dana
mesec -4.6 °C na 04/12/2023 Najhladniji dan 0.4 °C na 04/12/2023
Godina -7.8 °C na 16/02/2023 Najhladnija noć -2.1 °C na 04/12/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1016.9 hPa u 22:55 Danas -3.1 °C u 05:36
Juče 1016.9 hPa u 22:55 Juče -3.1 °C u 05:36
mesec 1028.8 hPa na 04/12/2023 mesec -7.4 °C na 04/12/2023
Godina 1043.0 hPa na 08/02/2023 Godina -10.2 °C na 06/02/2023
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 29.1 mm mesec 3.0 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 00:00 Danas -1.0 index u 09:02
Juče 115.1 W/m2 u 09:05 Juče 1.0 index u 09:02

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h SZ
Maks. 6.1 km/h SZ
Udar/sat 0 km/h
Najjači udar.
Danas 0.0 km/h IJI u 01:37
Juče 40.7 km/h u 01:37
mesec 39.9 km/h na 06/12/2023
Godina 74.0 km/h na 19/07/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 0.0 km/h IJI u 02:32
Juče 27.0 km/h u 02:32
mesec 29.1 km/h na 05/12/2023
Godina 35.2 km/h na 28/03/2023
Vetar
Danas 0.00 km
mesec 3547.65 km
Godina 24844.85 km