Tendencija 03/06/2023 u 20:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 19.1 0.0 1.9 IJI 72 1018.0 0.0
5 minuta ranije 19.3 0.0 1.9 IJI 70 1018.1 0.0
10 minuta ranije 19.5 1.9 3.7 IJI 70 1017.9 0.0
15 minuta ranije 19.9 0.0 1.9 JI 68 1017.9 0.0
20 minuta ranije 20.1 0.0 1.9 JI 66 1017.8 0.0
30 minuta ranije 20.8 0.0 3.7 IJI 63 1017.3 0.0
45 minuta ranije 21.7 0.0 5.6 ZJZ 58 1017.6 0.0
60 minuta ranije 22.2 0.0 5.6 Z 55 1017.3 0.0
75 minuta ranije 22.6 0.0 5.6 Z 54 1017.6 0.0
90 minuta ranije 23.4 3.7 11.1 SZ 50 1017.3 0.0
105 minuta ranije 24.5 1.9 5.6 ZSZ 47 1017.5 0.0
120 minuta ranije 24.7 3.7 11.1 ZJZ 47 1017.3 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 02/06/2023 23:29
Juče 2.3 mm Nedelja 17.2 mm tokom 7 dana.
mesec 3.8 mm (3 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 376.9 mm ( 81 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 25.7 °C u 15:58 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 25.6 °C u 15:59 Maks > 25 °C 3 dana
mesec 25.7 °C na 03/06/2023 Najtopliji dan 22.0 °C na 03/06/2023
Godina 29.3 °C na 21/05/2023 Najtoplija noć 18.9 °C na 03/06/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 16.8 °C u 05:42 Min < 0 °C 0 dana
Juče 15.5 °C u 05:04 Min < -15 °C 0 dana
mesec 15.4 °C na 01/06/2023 Najhladniji dan 21.6 °C na 02/06/2023
Godina -7.8 °C na 16/02/2023 Najhladnija noć 17.0 °C na 02/06/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1018.3 hPa u 20:44 Danas 16.8 °C u 05:42
Juče 1014.9 hPa u 00:02 Juče 15.5 °C u 05:04
mesec 1018.3 hPa na 01/06/2023 mesec 15.4 °C na 01/06/2023
Godina 1043.0 hPa na 08/02/2023 Godina -10.2 °C na 06/02/2023
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 2.3 mm
mesec 6.0 mm mesec 3.8 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 863 W/m2 u 13:28 Danas 7.0 index u 13:28
Juče 1076.4 W/m2 u 13:42 Juče 9.0 index u 13:42

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 2.1 km/h IJI
Maks. 2.6 km/h IJI
Udar/sat 6.8 km/h
Najjači udar.
Danas 27.8 km/h NW u 15:51
Juče 14.8 km/h u 17:24
mesec 27.7 km/h na 03/06/2023
Godina 51.8 km/h na 14/05/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 19.5 km/h W u 16:45
Juče 13.4 km/h u 17:24
mesec 19.5 km/h na 03/06/2023
Godina 35.2 km/h na 28/03/2023
Vetar
Danas 48.44 km
mesec 124.57 km
Godina 11379.38 km