Tendencija 17/04/2024 u 06:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 4.6 9.3 18.5 SSZ 91 1004.4 4.1
5 minuta ranije 4.7 5.6 13.0 S 92 1004.2 3.8
10 minuta ranije 4.6 3.7 13.0 SSZ 90 1004.4 3.8
15 minuta ranije 4.7 3.7 11.1 SSZ 90 1004.5 3.8
20 minuta ranije 4.7 5.6 9.3 SSZ 91 1004.7 3.6
30 minuta ranije 4.9 0.0 7.4 S 92 1004.7 3.6
45 minuta ranije 5.0 1.9 5.6 ISI 91 1004.4 2.8
60 minuta ranije 5.0 7.4 9.3 SSZ 90 1004.4 2.3
75 minuta ranije 5.2 5.6 11.1 S 90 1004.0 2.3
90 minuta ranije 5.5 0.0 7.4 Z 92 1004.1 2.0
105 minuta ranije 5.6 11.1 14.8 SSZ 92 1004.2 2.0
120 minuta ranije 5.7 0.0 9.3 I 92 1003.9 2.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 4.1 mm (1.8 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 17/04/2024 06:49
Juče 1.8 mm Nedelja 1.8 mm tokom 7 dana.
mesec 8.6 mm (4 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 119.5 mm ( 51 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 6.1 °C u 01:02 Maks > 30 °C 1 dan
Juče 26.5 °C u 10:53 Maks > 25 °C 11 dana
mesec 30.9 °C na 15/04/2024 Najtopliji dan 24.5 °C na 15/04/2024
Godina 30.9 °C na 15/04/2024 Najtoplija noć 21.6 °C na 01/04/2024
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 4.6 °C u 06:34 Min < 0 °C 0 dana
Juče 5.9 °C u 23:46 Min < -15 °C 0 dana
mesec 4.6 °C na 17/04/2024 Najhladniji dan 15.1 °C na 02/04/2024
Godina -7.0 °C na 10/01/2024 Najhladnija noć 6.9 °C na 17/04/2024
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1007.1 hPa u 00:03 Danas 2.2 °C u 06:48
Juče 1008.1 hPa u 21:11 Juče 10.1 °C u 19:21
mesec 1030.5 hPa na 12/04/2024 mesec 2.2 °C na 17/04/2024
Godina 1041.3 hPa na 30/01/2024 Godina -10.7 °C na 12/01/2024
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 4.1 mm
Juče 0.0 mm Juče 1.8 mm
mesec 1.5 mm mesec 8.6 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 10 W/m2 u 06:46 Danas 0.0 index u 00:00
Juče 654.1 W/m2 u 10:43 Juče 6.0 index u 10:42

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h SI
Maks. 16.9 km/h SI
Udar/sat 18.3 km/h
Najjači udar.
Danas 20.6 km/h NW u 00:36
Juče 35.2 km/h u 18:57
mesec 39.2 km/h na 02/04/2024
Godina 45.0 km/h na 27/03/2024
Prosek najjačeg udara.
Danas 13.7 km/h NW u 00:36
Juče 18.5 km/h u 18:46
mesec 27.0 km/h na 02/04/2024
Godina 40.3 km/h na 27/03/2024
Vetar
Danas 27.69 km
mesec 46.90 km
Godina 46.90 km