Tendencija 25/05/2022 u 04:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 17.7 1.9 7.4 S 74 1012.9 0.0
5 minuta ranije 17.8 1.9 13.0 JJZ 74 1012.5 0.0
10 minuta ranije 17.7 0.0 7.4 I 74 1012.7 0.0
15 minuta ranije 17.7 1.9 13.0 J 74 1012.5 0.0
20 minuta ranije 17.7 5.6 13.0 JI 74 1012.5 0.0
30 minuta ranije 17.7 1.9 13.0 IJI 74 1012.5 0.0
45 minuta ranije 17.8 5.6 13.0 J 74 1012.5 0.0
60 minuta ranije 17.9 5.6 13.0 J 74 1012.5 0.0
75 minuta ranije 18.1 3.7 13.0 IJI 73 1012.4 0.0
90 minuta ranije 18.2 1.9 7.4 IJI 74 1012.2 0.0
105 minuta ranije 18.2 3.7 7.4 JJI 73 1012.2 0.0
120 minuta ranije 18.3 0.0 13.0 JI 73 1011.9 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 1 dan bez padavina 23/05/2022 02:16
Juče 0.0 mm Nedelja 1.8 mm tokom 7 dana.
mesec 3.8 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 196.7 mm ( 27 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 19.3 °C u 00:01 Maks > 30 °C 6 dana
Juče 31.9 °C u 16:19 Maks > 25 °C 18 dana
mesec 32.2 °C na 13/05/2022 Najtopliji dan 26.9 °C na 13/05/2022
Godina 32.2 °C na 13/05/2022 Najtoplija noć 21.9 °C na 14/05/2022
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 17.7 °C u 04:11 Min < 0 °C 0 dana
Juče 17.4 °C u 06:04 Min < -15 °C 0 dana
mesec 7.4 °C na 19/05/2022 Najhladniji dan 18.6 °C na 02/05/2022
Godina -8.4 °C na 25/01/2022 Najhladnija noć 12.4 °C na 19/05/2022
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1012.9 hPa u 03:50 Danas 17.7 °C u 04:11
Juče 1011.9 hPa u 00:01 Juče 17.4 °C u 06:04
mesec 1031.8 hPa na 19/05/2022 mesec 7.4 °C na 19/05/2022
Godina 1044.0 hPa na 20/03/2022 Godina -10.2 °C na 25/01/2022
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 101.0 mm mesec 3.8 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 04:47 Danas 0.0 index u 00:01
Juče 748.4 W/m2 u 16:22 Juče 5.0 index u 11:04

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 1.4 km/h SSI
Maks. 7.9 km/h SSI
Udar/sat 12.2 km/h
Najjači udar.
Danas 24.1 km/h S u 01:36
Juče 28.2 km/h u 12:20
mesec 44.2 km/h na 18/05/2022
Godina 48.3 km/h na 22/04/2022
Prosek najjačeg udara.
Danas 10.5 km/h JJZ u 00:58
Juče 15.1 km/h u 12:29
mesec 22.8 km/h na 02/05/2022
Godina 31.5 km/h na 07/04/2022
Vetar
Danas 14.18 km
mesec 799.69 km
Godina 5208.43 km