Tendencija 01/01/1970 u 01:00

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
5 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
10 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
15 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
20 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
30 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
45 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
60 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
75 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
90 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
105 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0
120 minuta ranije 19.9 0.0 0.0 JJI 57 1006.1 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 3 dana bez padavina 01/01/1970 06:04
Juče 0.0 mm Nedelja 3.4 mm tokom 7 dana.
mesec 612.0 mm (1 dan sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 1018.8 mm ( 40 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas -100.0 °C u 12:11 Maks > 30 °C 4 dana
Juče 22.2 °C u 12:11 Maks > 25 °C 10 dana
mesec 22.6 °C na 24/09/2022 Najtopliji dan 18.3 °C na 25/09/2022
Godina 22.6 °C na 24/09/2022 Najtoplija noć 19.5 °C na 25/09/2022
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 100.0 °C u 06:09 Min < 0 °C 0 dana
Juče 11.1 °C u 06:09 Min < -15 °C 0 dana
mesec 5.9 °C na 24/09/2022 Najhladniji dan 11.8 °C na 21/09/2022
Godina 5.9 °C na 24/09/2022 Najhladnija noć 11.1 °C na 18/09/2022
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1009.1 hPa u 02:47 Danas 11.1 °C u 06:09
Juče 1009.1 hPa u 02:47 Juče 11.1 °C u 06:09
mesec 1028.8 hPa na 22/09/2022 mesec 5.9 °C na 24/09/2022
Godina 1028.8 hPa na 22/09/2022 Godina 5.9 °C na 24/09/2022
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 32.5 mm mesec 612.0 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 00:00 Danas -1.0 index u 10:54
Juče 1365.0 W/m2 u 13:47 Juče 3.0 index u 10:54

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h JJI
Maks. 0.0 km/h JJI
Udar/sat 0.0 km/h
Najjači udar.
Danas 0.0 km/h SE u 04:41
Juče 2.2 km/h u 04:41
mesec 10.1 km/h na 18/09/2022
Godina 10.1 km/h na 18/09/2022
Prosek najjačeg udara.
Danas 0.0 km/h ZSZ u 10:23
Juče 1.7 km/h u 10:23
mesec 5.3 km/h na 18/09/2022
Godina 5.3 km/h na 18/09/2022
Vetar
Danas 0.00 km
mesec 293.87 km
Godina 293.87 km