Tendencija 27/01/2023 u 04:40

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 0.2 0.0 0.0 SSZ 95 1013.5 0.0
5 minuta ranije 0.1 0.0 0.0 S 95 1013.5 0.0
10 minuta ranije 0.1 0.0 0.0 ZSZ 95 1013.5 0.0
15 minuta ranije 0.1 0.0 0.0 SZ 95 1013.5 0.0
20 minuta ranije 0.1 0.0 0.0 SZ 95 1013.5 0.0
30 minuta ranije 0.1 0.0 0.0 ZSZ 95 1013.5 0.0
45 minuta ranije 0.1 0.0 0.0 SZ 95 1013.9 0.0
60 minuta ranije 0.2 0.0 0.0 SZ 95 1014.2 0.0
75 minuta ranije 0.2 0.0 0.0 SSZ 94 1014.2 0.0
90 minuta ranije 0.2 0.0 0.0 SSZ 94 1014.6 0.0
105 minuta ranije 0.2 0.0 0.0 SSZ 94 1014.3 0.0
120 minuta ranije 0.3 0.0 0.0 ZSZ 94 1014.6 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 2 dana bez padavina 24/01/2023 03:35
Juče 0.0 mm Nedelja 28.4 mm tokom 7 dana.
mesec 72.4 mm (12 dana sa padavinama) mesec 69.7 mm poslednji mesec.
Godina 72.4 mm ( 12 dana sa padavinama) Godina 25.3 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 0.4 °C u 00:07 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 1.9 °C u 13:01 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 19.7 °C na 01/01/2023 Najtopliji dan 12.9 °C na 18/01/2023
Godina 19.7 °C na 01/01/2023 Najtoplija noć 12.6 °C na 18/01/2023
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 0.1 °C u 03:24 Min < 0 °C 0 dana
Juče 0.0 °C u 20:42 Min < -15 °C 0 dana
mesec 0.0 °C na 26/01/2023 Najhladniji dan 0.8 °C na 20/01/2023
Godina 0.0 °C na 26/01/2023 Najhladnija noć 1.1 °C na 21/01/2023
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1015.6 hPa u 00:21 Danas 0.1 °C u 03:24
Juče 1025.1 hPa u 00:01 Juče -4.3 °C u 05:32
mesec 1033.5 hPa na 24/01/2023 mesec -4.3 °C na 26/01/2023
Godina 1033.5 hPa na 24/01/2023 Godina -4.3 °C na 26/01/2023
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 9.6 mm mesec 72.4 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 0 W/m2 u 00:00 Danas 0.0 index u 00:02
Juče 84.2 W/m2 u 10:42 Juče 1.0 index u 08:42

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h SSZ
Maks. 0.0 km/h SSZ
Udar/sat 0.0 km/h
Najjači udar.
Danas 0.0 km/h E u 05:32
Juče 32.3 km/h u 05:32
mesec 44.2 km/h na 09/01/2023
Godina 44.2 km/h na 09/01/2023
Prosek najjačeg udara.
Danas 0.0 km/h E u 05:32
Juče 22.4 km/h u 05:32
mesec 27.8 km/h na 09/01/2023
Godina 27.8 km/h na 09/01/2023
Vetar
Danas 0.00 km
mesec 1305.36 km
Godina 1305.36 km