Tendencija 05/08/2021 u 08:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 26.6 5.6 13.0 IJI 51 1005.1 0.0
5 minuta ranije 26.7 5.6 13.0 JI 52 1005.2 0.0
10 minuta ranije 26.7 3.7 13.0 JJZ 51 1005.4 0.0
15 minuta ranije 26.6 1.9 16.7 JJI 52 1005.5 0.0
20 minuta ranije 26.6 3.7 16.7 ISI 52 1005.8 0.0
30 minuta ranije 26.5 5.6 13.0 JI 52 1005.9 0.0
45 minuta ranije 26.2 3.7 13.0 ISI 53 1005.9 0.0
60 minuta ranije 26.1 7.4 16.7 IJI 53 1005.9 0.0
75 minuta ranije 25.9 1.9 13.0 JJI 54 1006.1 0.0
90 minuta ranije 25.5 0.0 16.7 JJI 55 1006.1 0.0
105 minuta ranije 24.8 3.7 13.0 IJI 56 1006.4 0.0
120 minuta ranije 24.5 3.7 16.7 IJI 57 1006.7 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 15 dana bez padavina 20/07/2021 00:09
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 367.6 mm ( 76 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 26.7 °C u 08:34 Maks > 30 °C 3 dana
Juče 33.3 °C u 15:20 Maks > 25 °C 5 dana
mesec 40.1 °C na 01/08/2021 Najtopliji dan 33.3 °C na 01/08/2021
Godina 40.1 °C na 01/08/2021 Najtoplija noć 28.4 °C na 02/08/2021
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 22.7 °C u 02:12 Min < 0 °C 0 dana
Juče 19.3 °C u 05:34 Min < -15 °C 0 dana
mesec 19.2 °C na 02/08/2021 Najhladniji dan 22.4 °C na 02/08/2021
Godina -9.7 °C na 14/02/2021 Najhladnija noć 25.5 °C na 05/08/2021
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1012.5 hPa u 00:03 Danas 22.7 °C u 02:12
Juče 1016.3 hPa u 08:41 Juče 19.3 °C u 05:34
mesec 1017.9 hPa na 02/08/2021 mesec 19.2 °C na 02/08/2021
Godina 1042.4 hPa na 20/02/2021 Godina -10.2 °C na 18/01/2021
EVAPOTRANSPIRASIE KIŠA
Danas 0.0 mm Danas 0.0 mm
Juče 0.0 mm Juče 0.0 mm
mesec 14.0 mm mesec 0.0 mm
MAKSIMUM SUNCA UV MAKSIMUM.
Danas 234 W/m2 u 08:11 Danas 1.0 index u 06:23
Juče 971.0 W/m2 u 13:07 Juče 5.0 index u 11:38

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 2.6 km/h IJI
Maks. 12.2 km/h IJI
Udar/sat 20.1 km/h
Najjači udar.
Danas 20.4 km/h ISI u 06:58
Juče 20.4 km/h u 09:33
mesec 28.1 km/h na 01/08/2021
Godina 61.1 km/h na 04/01/2021
Prosek najjačeg udara.
Danas 14.0 km/h IJI u 08:45
Juče 11.6 km/h u 07:31
mesec 14.1 km/h na 01/08/2021
Godina 84.7 km/h na 03/01/2021
Vetar
Danas 14.86 km
mesec 96.51 km
Godina 8033.75 km