Tendencija 05/08/2020 u 11:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 19.0 0.0 1.9 JZ 100 1013.9 15.6
5 minuta ranije 18.9 0.0 3.7 SZ 100 1013.6 15.2
10 minuta ranije 18.8 0.0 1.9 ZJZ 100 1013.7 15.2
15 minuta ranije 18.8 0.0 3.7 SZ 100 1013.6 14.8
20 minuta ranije 18.8 1.9 3.7 JZ 100 1013.6 14.0
30 minuta ranije 18.8 1.9 3.7 SZ 100 1013.4 13.6
45 minuta ranije 18.8 0.0 1.9 SZ 100 1013.6 13.6
60 minuta ranije 18.8 1.9 5.6 JZ 100 1014.0 13.6
75 minuta ranije 19.1 1.9 7.4 S 100 1014.2 13.6
90 minuta ranije 19.1 1.9 9.3 SZ 100 1013.9 13.2
105 minuta ranije 19.1 0.0 0.0 ZJZ 100 1013.9 13.2
120 minuta ranije 19.2 3.7 5.6 JJI 100 1013.8 11.2

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 15.6 mm (2.0 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 05/08/2020 11:48
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 15.6 mm (1 dan sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 451.1 mm ( 67 dana sa padavinama) Godina 450.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 25.3 °C u 00:00 Maks > 30 °C 4 dana
Juče 33.1 °C u 14:47 Maks > 25 °C 5 dana
mesec 33.7 °C na 03/08/2020 Najtopliji dan 28.2 °C na 03/08/2020
Godina 35.3 °C na 31/07/2020 Najtoplija noć 26.4 °C na 01/08/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 17.8 °C u 06:01 Min < 0 °C 0 dana
Juče 22.5 °C u 07:15 Min < -15 °C 0 dana
mesec 17.0 °C na 02/08/2020 Najhladniji dan 26.0 °C na 02/08/2020
Godina -3.2 °C na 23/03/2020 Najhladnija noć 22.0 °C na 02/08/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1014.2 hPa u 10:31 Danas 17.8 °C u 06:01
Juče 1008.8 hPa u 23:55 Juče 22.5 °C u 07:15
mesec 1016.1 hPa na 02/08/2020 mesec 17.0 °C na 02/08/2020
Godina 1049.0 hPa na 20/01/2020 Godina -3.2 °C na 01/04/2020

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h Z
Maks. 3.0 km/h Z
Udar/sat 8.6 km/h
Najjači udar.
Danas 31.5 km/h S u 01:39
Juče 39.7 km/h u 09:43
mesec 48.4 km/h na 03/08/2020
Godina 48.4 km/h na 03/08/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 17.7 km/h N u 04:36
Juče 20.7 km/h u 14:05
mesec 22.0 km/h na 03/08/2020
Godina 22.0 km/h na 03/08/2020
Vetar
Danas 40.48 km
mesec 437.56 km
Godina 437.56 km