Sezonski pregled novog snega (cm)

Podaci ažurirani 25/5/2022 05:40.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Novi sneg
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2021 / Nov 202276.0 24.9 više od proseka za Zima ...1.0* 8.8 manje od proseka za Proleće ...------77.0* 15.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 202137.0 14.1 manje od proseka za Zima ...12.0* 2.3 više od proseka za Proleće ...0.0  0.0 1 manje od proseka za Jesen ...49.0* 12.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 20200.0 51.1 manje od proseka za Zima ...15.0 5.3 više od proseka za Proleće ...0.0*  0.0 1 manje od proseka za Jesen ...15.0* 46.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019150.0 98.9 više od proseka za Zima ...0.0 9.8 manje od proseka za Proleće ...0.0*  0.0* 1 manje od proseka za Jesen ...150.0* 88.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 201846.0 5.1 manje od proseka za Zima ...40.0 30.3 više od proseka za Proleće ...0.0  4.0 3 više od proseka za Jesen ...90.0 28.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201750.0 1.1 manje od proseka za Zima ...0.0 9.8 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0 1 manje od proseka za Jesen ...50.0 11.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 201634.0 17.1 manje od proseka za Zima ...0.0 9.8 manje od proseka za Proleće ...0.0  0.0 1 manje od proseka za Jesen ...34.0 27.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 201516.0* 35.1 manje od proseka za Zima ...10.0 0.3 više od proseka za Proleće ...0.0  3.0 2 više od proseka za Jesen ...29.0* 32.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 2014------------0.0* 61.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013------------0.0* 61.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012------------0.0* 61.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011------------0.0* 61.9 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010------------0.0* 61.9 manje od proseka za yearly ...
 
Maks150.0 40.0 0.0 4.0 150.0
prosek51.1 9.8 0.0 1.0 61.9
Min0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
Šema boja
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 4.0 4.0 - 6.0 6.0 - 8.0 8.0 - 10.0 10.0 - 12.0 12.0 - 18.0 18.0 - 24.0 24.0 - 36.0 36.0 - 48.0 48.0 - 96.096.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.