Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 23/5/2024 08:00.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202498.2 54.1 manje od proseka za Zima ...217.0* 23.5 više od proseka za Proleće ...------315.2* 366.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023208.9 56.6 više od proseka za Zima ...235.3 41.8 više od proseka za Proleće ...241.5 61.1 više od proseka za Leto ...212.9 57.2 više od proseka za Jesen ...898.6 216.7 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022209.7* 57.4 više od proseka za Zima ...81.4* 112.1 manje od proseka za Proleće ...147.1* 33.3 manje od proseka za Leto ...173.9* 18.2 više od proseka za Jesen ...612.1* 69.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021165.8 13.5 više od proseka za Zima ...161.8 31.7 manje od proseka za Proleće ...116.2 64.2 manje od proseka za Leto ...247.5 91.8 više od proseka za Jesen ...691.3 9.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020127.7 24.6 manje od proseka za Zima ...127.0 66.5 manje od proseka za Proleće ...306.4 126 više od proseka za Leto ...132.2 23.5 manje od proseka za Jesen ...693.3 11.4 više od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019175.7 23.4 više od proseka za Zima ...163.8 29.7 manje od proseka za Proleće ...200.0 19.6 više od proseka za Leto ...105.2 50.5 manje od proseka za Jesen ...644.7 37.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018147.0 5.3 manje od proseka za Zima ...141.6 51.9 manje od proseka za Proleće ...197.2 16.8 više od proseka za Leto ...57.3 98.4 manje od proseka za Jesen ...543.1 138.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 201753.6 98.7 manje od proseka za Zima ...167.0 26.5 manje od proseka za Proleće ...123.2 57.2 manje od proseka za Leto ...165.9 10.2 više od proseka za Jesen ...509.7 172.2 manje od proseka za yearly ...
Dec 2015 / Nov 2016100.5 51.8 manje od proseka za Zima ...233.5 40 više od proseka za Proleće ...245.3 64.9 više od proseka za Leto ...173.2 17.5 više od proseka za Jesen ...752.5 70.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2014 / Nov 2015170.3 18 više od proseka za Zima ...232.4 38.9 više od proseka za Proleće ...116.6 63.8 manje od proseka za Leto ...231.7 76 više od proseka za Jesen ...751.0 69.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2013 / Nov 201463.7 88.6 manje od proseka za Zima ...393.8 200.3 više od proseka za Proleće ...304.6 124.2 više od proseka za Leto ...148.9 6.8 manje od proseka za Jesen ...911.0 229.1 više od proseka za yearly ...
Dec 2012 / Nov 2013195.7 43.4 više od proseka za Zima ...233.1* 39.6 više od proseka za Proleće ...87.7 92.7 manje od proseka za Leto ...156.7 1 više od proseka za Jesen ...673.2* 8.7 manje od proseka za yearly ...
Dec 2011 / Nov 2012202.1 49.8 više od proseka za Zima ...182.2 11.3 manje od proseka za Proleće ...46.3 134.1 manje od proseka za Leto ...113.9 41.8 manje od proseka za Jesen ...544.5 137.4 manje od proseka za yearly ...
Dec 2010 / Nov 2011160.1 7.8 više od proseka za Zima ...145.2 48.3 manje od proseka za Proleće ...114.1 66.3 manje od proseka za Leto ...93.4 62.3 manje od proseka za Jesen ...512.8 169.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2009 / Nov 2010205.2* 52.9 više od proseka za Zima ...187.7 5.8 manje od proseka za Proleće ...279.8 99.4 više od proseka za Leto ...167.1 11.4 više od proseka za Jesen ...839.8* 157.9 više od proseka za yearly ...
 
Maks209.7 393.8 306.4 247.5 911.0
prosek152.3 193.5 180.4 155.7 681.9
Min53.6 81.4 46.3 57.3 315.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.