Tendencija 26/01/2020 u 14:50

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 12.3 0.0 0.0 SZ 67 1022.2 0.0
5 minuta ranije 12.5 0.0 0.0 SZ 67 1022.2 0.0
10 minuta ranije 12.5 0.0 1.9 SZ 67 1022.2 0.0
15 minuta ranije 12.6 0.0 0.0 SZ 67 1022.3 0.0
20 minuta ranije 12.7 0.0 0.0 SZ 67 1022.2 0.0
30 minuta ranije 12.9 0.0 1.9 Z 66 1022.3 0.0
45 minuta ranije 13.1 3.7 11.1 SSZ 65 1022.3 0.0
60 minuta ranije 13.1 0.0 3.7 SZ 66 1022.5 0.0
75 minuta ranije 12.8 0.0 3.7 S 67 1022.6 0.0
90 minuta ranije 12.3 0.0 3.7 S 68 1022.8 0.0
105 minuta ranije 12.0 1.9 3.7 SZ 69 1022.7 0.0
120 minuta ranije 11.8 1.9 3.7 SSZ 70 1022.8 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 9 dana bez padavina 17/01/2020 10:47
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 2.0 mm (4 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 2.0 mm ( 4 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 13.2 °C u 13:54 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 9.8 °C u 14:44 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 13.2 °C na 26/01/2020 Najtopliji dan 5.1 °C na 11/01/2020
Godina 13.2 °C na 26/01/2020 Najtoplija noć 5.1 °C na 26/01/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 1.4 °C u 06:53 Min < 0 °C 25 dana
Juče -3.4 °C u 04:34 Min < -15 °C 0 dana
mesec -5.6 °C na 08/01/2020 Najhladniji dan -2.8 °C na 03/01/2020
Godina -5.6 °C na 08/01/2020 Najhladnija noć -4.4 °C na 08/01/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1025.0 hPa u 09:15 Danas 1.4 °C u 06:53
Juče 1027.4 hPa u 00:02 Juče -4.8 °C u 07:04
mesec 1049.0 hPa na 20/01/2020 mesec -7.6 °C na 24/01/2020
Godina 1049.0 hPa na 20/01/2020 Godina -7.6 °C na 24/01/2020

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h SZ
Maks. 0.0 km/h SZ
Udar/sat 10.4 km/h
Najjači udar.
Danas 11.7 km/h S u 01:29
Juče 18.5 km/h u 16:32
mesec 41.1 km/h na 05/01/2020
Godina 41.1 km/h na 05/01/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 6.0 km/h NW u 00:00
Juče 9.3 km/h u 10:56
mesec 23.3 km/h na 05/01/2020
Godina 23.3 km/h na 05/01/2020
Vetar
Danas 15.88 km
mesec 844.83 km
Godina 844.83 km